Паём – барномаи рушди устувор

Дар доираи фахмонда додани нуктахои асосии ПаёмиАсосгузори сулху вахдати милли-Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Точикистонмухтарам Эмомали Рахмон ба Мачлиси Олии кишвар мулокоти вакилони МачлисиНамояндагони Мачлиси Олии Чумхурии Точикистон бо сокинони шахри Хоруг баргузоргардид.
Муовини Раиси МН МО ЧТ Акрамшо Фелалиев изхор дошт, ки эътироф гардиданипешниходхои чониби Точикистон ва бахусус, Асосгузори сулху вахдати милли-Пешвоимиллат, Президенти ЧТ мухтарам Эмомали Рахмон аз чониби яке аз созмонхоибонуфузи чахон-СММ яке аз мухимтарин дастовардхои мардуми точик дар давронисохибистищлолии кишвар ба хисоб меравад. Таъкид шуд, ки кабул гардидани пешниходичоруми ЧТ дар самти сиёсати об аз чониби 190 кишвари чахон бори дигар шаходатаз он медихад, ки Пешвои муаззами миллат тавонистанд бо сиёсати муваффаконаихуд Точикистонро дар арсаи чахон ба таври шоиста муаррифи намоянд.
Соли 2018 барои мардуми точик боз аз он чихат хотирмон буд, ки пас аз 25 солисукут муносибатхои дустона бо Чумхурии Узбекистон баркарор гардида, дар самтитахкими дустию рафокат байни ду миллат кадами устуворе гузошта шуд.
Мавриди истифода карор гирифтани чархаи аввали НБО «Рогун» аз мухимтариндастовардхои соли сипаришуда арзёби гардида, таъкид шуд, ки он кадамиустуворест барои амалисозии хадафи чоруми милли-Саноатикунонии мамлакат.
Зимни ироаи Паёми навбати эълон гаштани солхои 2019-2021 чун Солхои рушди дехот,сайёхи ва хунархои мардуми имкон медихад, ки дар 4223 дехаи Точикистон корыои ободониву созандаги вусъати тоза пайдо намуда, дар зимнсатыи зиндагии мардум бамаротиб бехтар гардад,-изхор дошт АкрамшоФелалиев-муовини раиси МН МО ЧТ. Таъкид шуд, ки дар рохи расидан ба хаёти шоистава вусъати ободкорихо аз сокинони ВМКБ ва бахусус, маркази маъмурии он-шахриХоруг танњо якчиз-риоя ва таъмини волоияти конун такозо карда мешавад.
Амрихудои Дамдор-вакили МН МО ЧТ иброз дошт, ки Паёми имсолаи Пешвои муаззамимиллат давоми мантикии паёмхои гузашта буда, ичрои саривактии нишондодхои он барушди босуботи иктисодию ичтимоии кишвар мусоидат хохад намуд. Бо ёдовари азяке дастовардхои мухими соли 2018-мавриди истифода карор гирифтани чархаиаввали НБО «Рогун» таъкид гардид, ки он иншооти милли буда, хар як оилаи точикдар бунёди ин иншооти аср сахм дорад, зеро харидории сахмияхои НБО «Рогун» азчониби шахрвандони Точикистони сохибистиклол имкон дод, то мардум дар сохтмоничунин як иншооти азим, ки хакикатан ифтихори мардуми точик аст, сахм гузоранд.Зикр шуд, ки ЧТ дорои захирахои бузурги гидроэнергетики буда, дар чахон чойи8-умро ишгол мекунад.
Бунёду мавриди истифода карор додани НБО-хои нав дар кишвар, тачдиди неругоххоиамалкунанда ва ба анчом расондани лоихаи гидроэнергетикии КАСА-1000 азмухимтарин кадамхо дар самти истиклолияти комили энергетики ва саноатикунониимамлакат арзёби гардиданд.
Вакили мардуми, узви МН МО ЧТ Нурали Риоев зикр намуд, ки бо максади рушдиистехсолот дар кишвар зимни ироаи паёми навбати Пешвои муаззами миллат бароисохибкороне, ки ба истехсолот машгуланд, як катор имтиёзхо муайян намуданд, кидар баробари рушди сохибкори хамчунин ба таъсиси чойхои нави кори ва бехтаршудани сатхи иктисодии рузгори мардум мусоидат хохад намуд.
Таъкид шуд, ки вобаста ба афзоиши ахоли дар кишвар Хукумати Чумхури бароитаъмини хаёти шоиста барои хар шахрванд, ки яке аз хадафхои сиёсати ичтимои бахисоб меравад, тадбирхои амали рохандози намуда, ба ин восита барои бехбудиирузгори мардум аз тамоми имконот истифода карда мешавад.
Баргузории мулокотхои вакилони мардуми бо интихобкунандагон дар шахру нохияхоивилоят идома дорад.